Publikationen von Biset Sena Güneş

Beitrag in Sammelwerk (1)

Beitrag in Sammelwerk
Biset Sena Güneş, The Relations of Turkey with EU Member States, in: Wolfgang Wurmnest, Anatol Dutta (Hrsg.), European Private International Law and Member State Treaties with Third States – The Case of the European Succession Regulation, Intersentia, Cambridge 2019, 283–316.

Zeitschriftenartikel (5)

Zeitschriftenartikel
Merve Ürem Çetinel, Biset Sena Güneş, Mahkeme Dışı Boşanma Kurumu ve Türk Hukukunun Bu Kuruma Yaklaşımı (Divorce Outside Court and The Approach of Turkish Law Towards It), Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi 5, 1 (2020), 309–340.
Zeitschriftenartikel
Biset Sena Güneş, İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim (Arbitration in Concession Agreements), Milletlerarasi Hukuk ve Milletlerarasi Özel Hukuk Bülteni 37, 2 (2017), 408–438.
Zeitschriftenartikel
Ersin Erdoğan, Biset Sena Güneş, Standard of Proof and Applicable Law in Cross-border Disputes in Turkey and Germany, Law and Justice Review 7, 12 (2016), 137–156.
Zeitschriftenartikel
Biset Sena Güneş, Res Judicata in International Arbitration: To What Extent Does an Arbitral Award Prevent the Re-Litigation of Issues?, Transnational Dispute Management 12, 6 (2015)
Zeitschriftenartikel
Biset Sena Güneş, Tek Kişilik Anonim Şirketler (One Man Joint-Stock Companies), Istanbul Barosu Dergisi 86, 3 (2012), 220–235.

Konferenzbeitrag (2)

Konferenzbeitrag
Biset Sena Güneş, Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Miras Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk (Law Applicable to Succession Conflicts of Turkish Nationals Living in Germany), in: Şükran Şıpka (Hrsg.), Aile Hukuku Derneği Mal Rejimi Çalıştayı – April 26-27, 2019, On İki Levha Yayınları, Istanbul 2019, 33–37.
Konferenzbeitrag
Biset Sena Güneş, Mahkeme Dışı Boşanmaya İlişkin Kararların Türk Hukukunda Tanınması (Recognition of Divorce Outside Court Judgements under Turkish Law), Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu – February 21, 2019 2019, 15–19.
Zur Redakteursansicht