Search results

Monograph (2)

Monograph
Sofie Cools, Reinier Kraakman et al., The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach (associate author together with Gen Goto), 3. ed., Oxford University Press, Oxford 2017, 281 pp.
Monograph
Sofie Cools, De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, Roularta, Roeselare 2015, 736 pp.

Thesis - PhD (1)

Thesis - PhD
Sofie Cools, De verdeling van beslissingsbevoegdheden tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, Universität Leuven, Leuven 2014, PhD Thesis, 651 pp.

Contribution to a Commentary (6)

Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Article 34: Publication of Decisions, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 518–527.
Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Article 33: Exchange of Information with ESMA, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 513–517.
Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Article 32: Reporting of Infringements, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 499–512.
Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Article 31: Exercise of Supervisory Powers and Imposition of Sanctions, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 492–498.
Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Article 30: Administrative Sanctions and Other Administrative Measures, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 477–491.
Contribution to a Commentary
Sofie Cools, Public Enforcement of the Market Abuse Regulation, in: Marco Ventoruzzo, Sebastian Mock (eds.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford 2017, 63–84.

Contribution to a Collected edition (4)

Contribution to a Collected edition
Sofie Cools, Naar meer rechterlijke specialisatie in vennootschapsgeschillen: lessen uit de rechtsvergelijking, in: Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht / Centre belge du droit des sociétés (ed.), De vennootschaps- en verenigingsrechter / Le juge des sociétés et des associations, Larcier, Brüssel 2017, 47–71.
Contribution to a Collected edition
Sofie Cools, Koen Geens et al., De rol van het nationale recht in het Europese vennootschapsrecht, in: Ilse Samoy, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn (eds.), De invloed van Europa op het Belgische privaatrecht2012, 315–366.
Contribution to a Collected edition
Sofie Cools, Robbie Tas, Rechterlijke maatregelen bij conflicten in vennootschappen, in: Koen Geens (ed.), Themis – Vennootschap- en financieel recht2011, 37–75.
Contribution to a Collected edition
Sofie Cools, Transcripts of Corporate Governance Session, in: Klaus J. Hopt, Koen Geens (eds.), The European Company Law Action Plan Revisited, Reassessment of the 2003 priorities of the European Commission, Leuven University Press, Leuven 2010, 125–143.

Journal Article (20)

Journal Article
Holger Fleischer, Sofie Cools, Internationale Trajektorien und Trends im Recht der Personengesellschaften, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 48 (2019), 463–506.
Journal Article
Sofie Cools, Titiaan Keijzer, Over meervoudig stemrecht, loyaliteitsstemrecht, levenscycli en horizonbepalingen. Rechtseconomische en rechtsvergelijkende beschouwingen, Ondernemingsrecht 2019, 371–377.
Journal Article
Sofie Cools, Titiaan Keijzer, Dubbel stemrecht in combinatie met een horizonbepaling: een alternatief voor het loyauteitsstemrecht?, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap – Revue pratique des sociétés 2019, 239–244.
Journal Article
Sofie Cools, Besluitvorming inzake verwerving of vervreemding van significante vennootschapsactiva, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap – Revue pratique des sociétés 2019, 7–13.
Journal Article
Sofie Cools, Naar een Europese bescherming voor klokkenluiders, Juristenkrant 380 (2018), 15.
Journal Article
Sofie Cools, Klokkenluiden bij de FSMA en de Nationale Bank, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap – Revue pratique des sociétés 2018, 656–678.
Journal Article
Sofie Cools, Algemene beginselen inzake de bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap – Revue pratique des sociétés 2018, 443–460.
Journal Article
Holger Fleischer, Sebastian Bong, Sofie Cools, Spezialisierte Spruchkörper im Gesellschaftsrecht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 81 (2017), 608–660.
Journal Article
Sofie Cools, De liquidatiereserve: aard, besluitvorming, vennootschapsbelang en aandeelhoudersgelijkheid, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap 2015, 703–712.
Journal Article
Sofie Cools, Wie beslist: algemene vergadering en/of raad van bestuur?, Nieuw Juridisch Weekblad 2015, 214–214.
Journal Article
Sofie Cools, The Dividing Line Between Shareholder Democracy and Board Autonomy: Inherent Conflicts of Interest as Normative Criterion, European Company and Financial Law Review 11 (2014), 258–296.
Journal Article
Sofie Cools, Variabele vergoeding: de rol van tantièmes uitgespeeld of onderschat?, Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap 2012, 153–172.
Journal Article
Sofie Cools, Koen Geens et al., Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1999-2010, Tijdschrift voor Privaatrecht 2012, 3–615.
Journal Article
Sofie Cools, Europe’s Ius Commune on Director Revocability, European Company and Financial Law Review 8 (2011), 199–234.
Journal Article
Sofie Cools, La répartition juridique des pouvoirs au sein des sociétés d’Europe continentale et des sociétés américaines, Revue Pratique des Sociétés 2007, 149–200.
Journal Article
Sofie Cools, Hans Van Houtte, Kristof Cox, Overzicht van rechtspraak: Arbitrage (1972-2006), Revue de Droit Commercial Belge 2007, 111–157.
Journal Article
Sofie Cools, The Real Difference in Corporate Law Between the United States and Continental Europe: Distribution of Powers, Delaware Journal of Corporate Law 30 (2005), 697–766.
Journal Article
Sofie Cools, De positie van de pandhoudende, de hypothecaire en de bevoorrechte schuldeisers bij faillissement, Jura Falconis 2003, 77–128.
Journal Article
Sofie Cools, Kan de rechter op (derden)verzet nog onpartijdig zijn?, Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht 2002, 74–81.
Journal Article
Sofie Cools, Kris Wagner, Betekening in het buitenland (Zwitserland): langzaam en onzeker naar snel en efficiënt, Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht 2002, 329–336.

Book Review (1)

Book Review
Sofie Cools, Sebastian Mock, Kristian Csach, Bohumil Havel, (eds.), International Handbook on Shareholders' Agreements, De Gruyter, 2018, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 118 (2019), 117–119.

Conference Report (3)

Conference Report
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: The Transfer of Seat, European Company and Financial Law Review 10 (2013), 268–270.
Conference Report
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: Related Party Transactions, European Company and Financial Law Review 10 (2013), 227–229.
Conference Report
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: Duties and Liabilities of Board Members in Listed Companies, European Company and Financial Law Review 10 (2013), 164–166.
Go to Editor View